Atención ao usuario e incidencias: 900 810 103
obradoiro_de_emprego.jpg

O Obradoiro de Emprego de Mos visita á EDAR de Guillarei para coñecer ó proceso do tratamento da auga

2018_ene_19_-_tta_visita_edar_guillarei.jpg

O Master de Enxeñaría Ambiental da USC visita á EDAR de Guillarei

AS TRAÍDAS DE AUGA REÚNENSE COS CONCELLOS DO CONSORCIO DO LOURO PARA ANALIZAR OS TRÁMITES DE RENOVACIÓN DE CONCESIÓNS

Nace a App Smart aqua

Aviso de averías, consulta de facturas y mucho más...

app_smart_aqua.jpg

A EDAR de Guillarei obtén a certificación enerxética ISO 50001

  • slider content 1
Ciclo Urbano Integral de Xestión da Auga

Os servizos ofrecidos polo Consorcio do Louro agrúpanse baixo dúas etapas ou fases do tratamento das augas: en primeiro lugar o abastecemento, que abrangue as fases de captación, tratamento, transporte e almacenamento e distribución; e en segundo lugar, o saneamento das augas, consistente na recollida, interceptación e transporte, depuración e restitución, devolvendo a auga utilizada tratada dun xeito axeitado para volver formar parte dos ríos.