Atención ao usuario e incidencias: 900 810 103

Eficiencia enerxética

A optimización enerxética das instalacións adscritas ao Consorcio é outro dos obxectivos prioritarios de xestión, cunha meta que será obter a acreditación ISO 50001 de Eficiencia Enerxética.

Así, na EDAR de Guillarei, a instalación de maior consumo do Consorcio, instalouse no ano 2015 unha nova soplante de menor potencia para a aireación do reactor biolóxico, adecuando o consumo enerxético ás necesidades de aireación que o proceso require.

Tamén se está procedendo á implantación dunha ferramenta de xestión enerxética que permitirá analizar os principais puntos de consumo na EDAR de Guillarei e tomar decisións encamiñadas a optimizar o consumo da instalación.