Atención ao usuario e incidencias: 900 810 103

Oficinas de atención ao cliente

Atención ó cliente

O Consorcio para a Xestión do Ciclo Urbano da Auga do Louro constitúese a través dunha entidade supramunicipal entre os concellos de Mos, O Porriño, Salceda de Caselas e Tui e a entidade pública empresarial Augas de Galicia. E créase coa finalidade principal de prestar os servizos de subministración de auga e saneamento no territorio dos concellos que o integran.