Atención ao usuario e incidencias: 900 810 103

Recuperación de fósforo

No marco de diversos proxectos de I+D+i desenvolvidos na E.D.A.R. de Guillarei, FCC aqualia desenvolveu coa USC unha tecnoloxía para recuperar o fósforo presente no escurrido das centrífugas de deshidratación, precipitando este en forma de cristais de estruvita que se poden colleitar.

Como resultado desta investigación, deseñouse e executouse unha planta a escala industrial que permite tratar a totalidade do caudal de escurrido de centrífugas de deshidratación de lodo dixerido (70 m3/d).

Na actualidade, o sistema de recuperación de estruvita aliméntase directamente coa auga de escurrido das centrífugas. Para mellorar a eficiencia, e en canto a planta ELAN® estea a réxime, a planta de precipitación de fósforo alimentarase co efluente desta, requirindo dun menor consumo de reactivos (da orde de 1/5 respecto ao actual) debido ao consumo da alcalinidade por parte do proceso ELAN®.

Figura 1. Sistema de recuperación de fósforo como estruvita. Reactor de precipitación de estruvita, reactor de preparación do óxido de magnesio e decantador.

Trátase da primeira planta urbana en España dotada desta tecnoloxía para a valorización de fósforo a través da precipitación de estruvita, un fertilizante de liberación lenta e de alto valor engadido.

Figura 2. Fotografía da estruvita recuperada na planta industrial.