Atención ao usuario e incidencias: 900 810 103

O COMITÉ DO CONSORCIO DE AUGAS DO LOURO APROBA OS SEUS ORZAMENTOS PARA 2023

  • Os orzamentos, os primeiros aprobados dende 2016, ascenden a 4.266.200 de euros

 

O Comité do Consorcio de Augas do Louro arranca este ano cuns novos orzamentos aprobados de maneira definitiva o pasado mes de novembro. As contas aprobadas polo Comité ascenden a 4.266.200 euros. Dita contía procede en exclusiva da previsión de ingresos procedentes de taxas, prezos públicos e outros ingresos, e na mesma xa se ten en conta a minoración dos ingresos procedentes da aplicación da modificación da Ordenanza reguladora do prezo público para baleirado de pozos negros e fosas sépticas domésticas, limpeza de acometidas, canos e desaugadoiros e traslado de lodos.
 
 
No seu obxectivo de regularizar o funcionamento das institucións, o presidente do Consorcio, Alejandro Lorenzo, amosouse satisfeito por lograr a aprobación duns orzamentos da entidade por primeira vez dende o ano 2016.
 
Trátase dunha folla de ruta económica baseada no control do gasto público e a procura da eficiencia e a eficacia na xestión do Consorcio, o que se reflicte no compromiso coa estabilidade orzamentaria, coa sustentabilidade financeira así como coa limitación do gasto non financeiro do Consorcio.