Atención ao usuario e incidencias: 900 810 103

Desenvolvemento dunha tecnoloxía para eliminación de nitróxeno en EDARs a partir do descubrimento do proceso Anammox

O proceso anammox coñécese desde fai relativamente pouco, desde que en 1977 Broda predice, baseándose en cálculos termodinámicos, a existencia dunha bacteria autótrofa que sería capaz de oxidar o amonio empleando o nitrato como aceptor de electróns, aínda que posteriormente comprobouse que en lugar de nitrato empleaba nitrito.