Atención ao usuario e incidencias: 900 810 103

3. Transporte e almacenamento

Empregando unha ampla rede de conducións de alta capacidade, a auga chega xa potable aos depósitos de almacenamento de cabeceira.

Para realizar este transporte utilízase ben sexa a propia forza da gravidade ou coa axuda de Estacións de Bombeo ou outras infraestruturas.