Atención ao usuario e incidencias: 900 810 103

7. Depuración

Unha vez as augas residuais chegan ás Estacións de Augas Residuais (E.D.A.R.), elimínanse as substancias contaminantes mediante un sistema complexo de depuración para que estas poidan ser restituídas ao medio natural en óptimas condicións de calidade.