Atención ao usuario e incidencias: 900 810 103

6. Interceptación e transporte

Nesta fase intercéptase, a través de colectores xerais e interceptores de diámetro crecente, a auga residual recollida a través das redes de sumidoiro municipais. Neles instálanse dispositivos específicos, como son os vertedoiros e as cámaras de retención, empregados para regular o caudal circulante e restituír de forma controlada á rede de transporte a auga residual retida durante os períodos de chuvia.

Dito transporte realízase maioritariamente por gravidade, utilizando ademais dúas Estacións de Bombeo.