Atención ao usuario e incidencias: 900 810 103

5. Recollida

Todas as augas residuais xa empregadas polos usuarios son evacuadas a través dos desaugadoiros das vivendas ou locais e sistemas de sumidoiro municipais.